Prinses Rita met Hofdames Bep, Jonna en Jane

Jeugdprins Tycho, Jeugdprinses Bo en Jeugdadjudant Lana!

Word vriend van de Muuzevangers!

Niet twijfelen, gewoon doen! Hiermee ondersteun je het Carnaval in Muuzegat en wordt je op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de vereniging.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Carnavalsvereniging De Muuzevangers om een bedrag van €11,11 af te schrijven na bevestiging van het volledig ingevulde formulier.

Klik de de link onderaan het formulier om te bevestigen

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail adres:
Rekeningnummer (IBAN):