Prins Dirk & Adjudant Maarten

Jeugdprins Jasper, Jeugdadjudant Fabian
en Jeugdadjudant Rein!

Muuzevanger van ut Joar 2021-2022

Na een door corona ‘verloren’ seizoen '20-'21 werd het in februari 2022 op de valreep nog mogelijk om íets van carnaval te organiseren. De bekendmaking van de “Muuzevanger van ut Joar" hoorde daarbij!
Om de schade een beetje in te halen, werd tijdens de Jeugdprinsreceptie 2022 deze onderscheiding meteen toegekend aan twéé Muuzevangers die zich verdienstelijk hadden gemaakt, te weten Mark Kneepkens en Peter Stoter.

Mark en Peter hebben de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met hun collega's van de Jeugdcommisie inhoud gegeven aan de wens van CV de Muuzevangers om meer aandacht te besteden aan de jeugd. Door betrokkenheid bij het carnavalsfeest in Maarheeze op jonge leeftijd te stimuleren, zo is de gedacht, 'investeert' de vereniging in de eigen toekomst.

Dat heeft geleid tot de oprichting van het Jeugdgevolg en de Jeugddivisie. Het Jeugdgevolg zijn de leeftijdsgenoten van het Jeugdprinsenpaar, die hen als entourage begeleiden bij de diverse activiteiten binnen en buiten Maarheeze. Zij zijn herkenbaar aan de rode polo's met Muuzevangers-badge op de voorkant en JEUGDGEVOLG op de achterkant. De Jeugddivisie is de wat oudere jeugd, die ook deelneemt aan deze activiteiten maar daarbij ook een actieve ondersteunende rol vervult. Hun outfit is een blauwe polo, óók met Muuzevangers-badge voorop maar met een vette JEUGDDIVISIE-visual op de achterkant.

Onder leiding van Mark en Peter zijn Jeugdgevolg en Jeugddivisie enorm gegroeid. En hoewel dat altijd de bedoeling ook is geweest, is de begeleiding van deze groep daarmee ook een steeds uitdagendere taak geworden. Desalniettemin hebben beiden er met veel kalmte en humor voor gezorgd, dat ook de jongere Muuzevangers en Muuzevangerinnekes met veel plezier het carnavalsseizoen beleefden.

De inzet en toewijding die Mark en Peter hebben laten zien, is erkend en herkend door de leden van de diverse commissies van CV de Muuzevangers. Zij werden daarom beiden voorgedragen voor deze felbegeerde titel, en zijn na een interne stemming tot winnaars gekozen.