Prins Lars & Prinses Simone
met Adjudant Frank & Adjudant Teun

Jeugdprins Stan, Jeugdprinses Abby
en Jeugdadjudant Jayden!

Ook TonpratersMIDDAG geannuleerd


Als gevolg van de vele afzeggingen voor de alternatieve TonpratersMIDDAG op 21 november die in plaats zou komen van de Tonpratersavond van 13 november, is besloten om dit evenement te annuleren. De aanschafbedragen zullen in de komende dagen teruggestort worden.
In verband met de nieuwe coronamaatregelen die vorige week vrijdag werden afgekondigd, is diezelfde dag door CV de Muuzevangers besloten om in plaats van de Tonpratersavond van 13 november op zondagmiddag 21 november een Tonpratersmiddag te organiseren. Nadat hierover overeenstemming was bereikt met de tonpraters, blaaskapel PIAS en De Smeltkroes, zijn alle kaarthouders aangeschreven met de vraag of zij van deze alternatieve invulling gebruik zouden gaan maken. Hierin werd ook de mogelijkheid geboden om kaartjes retour te melden en het aanschafbedrag terug te ontvangen.
 
Van deze laatste optie is inmiddels zó vaak gebruik gemaakt, dat met het aantal resterende bezoekers het vrijwel onmogelijk wordt om een sfeervolle en carnavaleske Tonpratersmiddag tegemoet te zien. Dit heeft ons doen besluiten om de Tonpratersmiddag alsnog te annuleren, en hiervoor geen alternatieve datum of invulling meer te zoeken.
 
Het spijt ons dit mee te moeten delen, maar we gaan uit van je begrip voor onze keuze. De komende dagen zullen we alles in het werk stellen om het aanschafbedrag van je kaartje(s) terug te storten op het bankrekeningnummer dat gebruikt is voor de betaling ervan. Dit kan vanzelfsprekend enkele dagen duren.

image
image