bg

Praktische info

Sponsoroverzicht

Een vereniging als CV de Muuzevangers kan geen activiteiten en evenementen organiseren zonder de financiële ondersteuning van het lokale en regionale bedrijfsleven. Naast adverteerders heeft de vereniging ook sponsoren. Hun extra en vaak langjarige bijdrage zorgt voor een voldoende stevige basis, waarop de vereniging zich kan blijven doorontwikkelen.

 

Oppermuuzen

Cachet | Maatwerk in hout
Meneer Ballon
De Smeltkroes
Hekwerk- en montagebedrijf Mulder
RKDMedia
Twan Bierings Transport

 

Muuzevrienden

Anytime Fitness
Architectenburo ZIJN
Aspergetij
ASWA Keukens
Autobedrijf Ruud van Mensvoort
Beerten Haardendesign
Bouwtechniek Maarheeze
Forma Verde
Gazeuse Communicatie & Evenementen
Gubbels Schilderwerken B.V.
Lukoil van Gansewinkel
Machinaal Timmerbedrijf G. van Zon
Marelko Benelux bv
Muziekhuis Maarheeze
Ons Lieske
QBlinds
Revap
Sphinx
Stafa Group bv
Stielman
Workspace A2

Meer weten over de mogelijkheden om CV de Muuzevangers te ondersteunen? Neem contact met ons op door een mailberichtje te sturen naar sponsor@muuzevangers.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

Garderobe

Bij verschillende carnavalsactiviteiten die worden georganiseerd door CV de Muuzevangers in De Smeltkroes, is er een bewaakte garderobe. Door je jas en eventuele andere bezittingen zoals je sjaal of paraplu in de bewaakte garderobe te laten hangen, verklein je niet alleen de kans op diefstal of vermissing, maar steun je óók onze vereniging!

De prijs per jas bedraagt slechts € 1,00. De garderobe wordt tot één uur na afloop van de activiteit bewaakt.

Consumptiebonnen

Bij in principe alle horecagelegenheden in Maarheeze kan er tijdens het carnavalsseizoen betaald worden met consumptiebonnen die door de Muuzevangers, in samenspraak met de horeca, worden verkocht. De consumptiebonnen kunnen worden gekocht tijdens elke activiteit die wordt georganiseerd door de Muuzevangers.

De prijs van een consumptiebon wordt in overleg met de horeca vastgesteld en is afhankelijk van de door de horeca gehanteerde consumptieprijzen. Bij de prijs van een consumptiebon zit een kleine toeslag inbegrepen ter ondersteuning van de organisatie van de activiteiten, georganiseerd door de Muuzevangers. Tot en met de eerste zondag na carnaval zijn de bonnen die dit seizoen gekocht worden, nog te gebruiken als betaalmiddel.

Optochtroute

De Optocht van CV De Muuzevangers door het Muuzegat vindt plaats op carnavalszaterdag en start om 14:11 u.

De deelnemers stellen zich op en starten in de Stationsstraat, en wel het het gedeelte tussen de Puttenstraat en de spoorwegovergang. Dit gedeelte is op die dag voor doorgaand verkeer afgesloten tussen 9:00 u en ± 17:00 u.

De route die gevolgd wordt is Stationsstraat – Puttenstraat – Floralaan – Smits van Oyenlaan – Stationsstraat – Moonslaan – Vogelsberg – Kijkakkers:

LET OP: Onvoorziene omstandigheden (wegwerkzaamheden, weerscondities) kunnen aanleiding zijn om deze route te wijzigen! Deelnemers zullen hierover tijdig geïnformeerd worden, toeschouwers dienen hiervoor deze website en de sociale media in de gaten te houden.

De aan de optocht deelnemende wagens worden na afloop afgebouwd op De Neerlanden. Dit houdt in dat De Neerlanden tussen ± 15:30 u en 19:00 u zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer.

Aan de bewoners langs de route wordt verzocht om hun auto's deze dag elders te parkeren.

Help je ons mee?

Achter elke Muuzevangers-activiteit gaat de inzet van veel vrijwilligers schuil. Zij zijn gemotiveerd om er elk jaar weer een mooi feest van te maken, dat niet alleen heel gezellig is maar ook zorgt voor verbondenheid in het dorp.

Omdat veel handen daarbij licht werk maken, zijn De Muuzevangers altijd op zoek naar mensen die zich óók willen inzetten voor carnaval in Maarheeze. Dat kan door zitting te nemen in één van de commissies die bepaalde taken op zich nemen of een activiteit organiseren. Maar het kan zéker ook door je heel praktisch in te zetten bij de realisatie daarvan! Het organiseren laat je daarbij over aan anderen, maar als ‘helpend handje’ spring je bij als er om je hulp gevraagd wordt.

Draag je het carnavalsfeest een warm hart toe? Wil en kun je het feest ook wat ‘geven’? Maak gebruik van de contactmogelijkheid op deze website (klik hier) en stuur een berichtje. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.