bg
Al jarenlang feest!

De historie van De Muuzevangers

De historie van De Muuzevangers

De naam Muuzevangers is er een met een knipoog naar St. Gertrudis, de patroonheilige van de gelijknamige rooms-katholieke kerk in Mares, die vroeger ook werd aangeroepen om ongedierte (zoals muizen) te verdrijven. De vereniging ontstond in 1969 als "Stichting Kinderkarnaval de Muuzevangers". Het doel was het om de Maarheezenaren uit ‘oud-Mares’ en die uit ‘de wijk’ (de toen net gebouwde nieuwbouwwoningen buiten het centrum) bij elkaar te brengen.

Begonnen werd met jeugdcarnaval, en daarmee de installatie van een Jeugdprins. Hierna volgde de Optocht en een feestavond. Deze laatste is er vandaag de dag nog steeds, nu onder de naam van Bonte Avond. De eerste Bonte Avonden werden gehouden in zaal “Hof van Holland”, waar nu Anytime Fitness is gevestigd. Deze werden zo’n groot succes dat werd uitgezien naar een ruimer onderkomen. Dit werd gevonden met de plaatsing van een tent, achter het toenmalige café Noord-Brabant (tegenover Borrelbar Kikkerop) en later op ’t Bergske. Dit duurde tot 1982, toen De Smeltkroes klaar was en de Muuzevangers hier hun definitieve onderkomen vonden.

Jaren ging het voorspoedig met de Muuzevangers, tot een zekere verzadiging op trad. Met name de roep om een ‘grote’ Prins werd vanuit het dorp steeds luider. Er trad een nieuw bestuur aan en om carnaval weer nieuw leven in te blazen verscheen op 2 februari 1992 Prins Marescarius I op het voormalige station van Mares aan de Stationsstraat. De eerste volwassen Prins!

Na deze nieuwe aanpak ging het weer voor de wind met de Muuzevangers. Er werd een Raad gevormd en diverse nieuwe activiteiten zoals de Tonpratersavond, het Muuzegewiéek en de Boerenbruiloft zagen het levenslicht. Verder groeiden de Bonte Avonden en de Grote Optocht van de Muuzevangers uit tot een van de hoogtepunten in het carnavalsseizoen.

Vele decennia later leeft carnaval leeft nog steeds in Mares, met name door de betrokkenheid van de jongste inwoners bij de festiviteiten. Hiermee investeren De Muuzevangers in de toekomstbestendigheid van dit feest, waarin harmonie en verbroedering zo belangrijk zijn.

Oud-Prinsen

Door de jaren heen hebben veel carnavalshoogheden de scepter mogen zwaaien over het Muuzegat. In de eerste jaren ging dat nog onder de naam Marescarius, later gebruikten zij hun eigen namen. Een ander tijdsbeeld: heel lang flankeerden enkel vrouwelijke Prinsessen en mannelijke Adjudanten de ook altijd mannelijk Prins. Ook daarin zijn de tijden veranderd!

In deze galerij staan alle (volwassen) carnavalshoogheden vanaf de allereerste Prins, Prins Jan de Laat.

De Raad
1992<br/>Prins Jan de Laat,<br/>Prinses Annelies de Laat,<br/>Adjudant Bertil Baten
1992
PRINS JAN DE LAAT,
PRINSES ANNELIES DE LAAT,
ADJUDANT BERTIL BATEN
1993<br/>Prins Loek Chatrou,<br/>Adjudant Math van Himbergen
1993
PRINS LOEK CHATROU,
ADJUDANT MATH VAN HIMBERGEN
1994<br/>Prins Jac Beerten,<br/>Prinses Agnes Beerten,<br/>Adjudant Frans Hulsen
1994
PRINS JAC BEERTEN,
PRINSES AGNES BEERTEN,
ADJUDANT FRANS HULSEN
1995<br/>Prins Harrie Emmers,<br/>Prinses Gerrie Emmers,<br/>Adjudant Piet Rutten
1995
PRINS HARRIE EMMERS,
PRINSES GERRIE EMMERS,
ADJUDANT PIET RUTTEN
1996<br/>Prins Gerard Kirkels,<br/>Prinses Anny Kirkels,<br/>Adjudant Michel Kirkels
1996
PRINS GERARD KIRKELS,
PRINSES ANNY KIRKELS,
ADJUDANT MICHEL KIRKELS
1997<br/>Prins Wim Franssen,<br/>Prinses Emmy Franssen,<br/>Adjudant Hans van de Akker
1997
PRINS WIM FRANSSEN,
PRINSES EMMY FRANSSEN,
ADJUDANT HANS VAN DE AKKER
1998<br/>Prins Marcel Smits,<br/>Prinses Barbara Smits,<br/>Adjudant Louis Gubbels
1998
PRINS MARCEL SMITS,
PRINSES BARBARA SMITS,
ADJUDANT LOUIS GUBBELS
1999<br/>Prins Bertil Baten,<br/>Prinses Mariel Baten,<br/>Adjudant Michel van Gansewinkel
1999
PRINS BERTIL BATEN,
PRINSES MARIEL BATEN,
ADJUDANT MICHEL VAN GANSEWINKEL
2000<br/>Prins Fons Mulder,<br/>Prinses Monique Mulder,<br/>Adjudant Lianne de Brouwer
2000
PRINS FONS MULDER,
PRINSES MONIQUE MULDER,
ADJUDANT LIANNE DE BROUWER
2001<br/>Prins Ruud van Mensvoort,<br/>Prinses Henny Jacobs,<br/>Adjudant Miryam Ector
2001
PRINS RUUD VAN MENSVOORT,
PRINSES HENNY JACOBS,
ADJUDANT MIRYAM ECTOR
2002<br/>Prins Michel Feijen,<br/>Adjudant Geri Sweegers
2002
PRINS MICHEL FEIJEN,
ADJUDANT GERI SWEEGERS
2003<br/>Prins Tom Wajon,<br/>Prinses Marlie van der Laak,<br/>Adjudant Geoffrey Kolijn
2003
PRINS TOM WAJON,
PRINSES MARLIE VAN DER LAAK,
ADJUDANT GEOFFREY KOLIJN
2004<br/>Prins Enrico van Gansewinkel,<br/>Prinses Joyce van Gansewinkel,<br/>Adjudant Luc Dirckx
2004
PRINS ENRICO VAN GANSEWINKEL,
PRINSES JOYCE VAN GANSEWINKEL,
ADJUDANT LUC DIRCKX
2005<br/>Prins Ruud van Mierlo,<br/>Prinses Yildiz de Koning,<br/>Adjudant Liesbeth van Zon
2005
PRINS RUUD VAN MIERLO,
PRINSES YILDIZ DE KONING,
ADJUDANT LIESBETH VAN ZON
2006<br/>Prins Gerrie de Regter,<br/>Prinses Ine Verhees,<br/>Adjudant Wil Raemakers
2006
PRINS GERRIE DE REGTER,
PRINSES INE VERHEES,
ADJUDANT WIL RAEMAKERS
2007<br/>Prins Mart de Bruijne,<br/>Prinses Yvonne Hoeben,<br/>Adjudant Edwin van Zuiden
2007
PRINS MART DE BRUIJNE,
PRINSES YVONNE HOEBEN,
ADJUDANT EDWIN VAN ZUIDEN
2008<br/>Prins Erik Hendriks,<br/>Prinses Desirée Hendriks,<br/>Adjudant Wim Vestjens
2008
PRINS ERIK HENDRIKS,
PRINSES DESIRéE HENDRIKS,
ADJUDANT WIM VESTJENS
2009<br/>Prins Martie den Dekker,<br/>Prinses Betty den Dekker,<br/>Adjudant Geert van Zon
2009
PRINS MARTIE DEN DEKKER,
PRINSES BETTY DEN DEKKER,
ADJUDANT GEERT VAN ZON
2010<br/>Prins Rob Beerten,<br/>Prinses Linda Meulendijk,<br/>Adjudant Rudi Hulsen
2010
PRINS ROB BEERTEN,
PRINSES LINDA MEULENDIJK,
ADJUDANT RUDI HULSEN
2001<br/>Prins Piet Rutten,<br/>Prinses Loes Rutten,<br/>Adjudant Dolf Mulder
2001
PRINS PIET RUTTEN,
PRINSES LOES RUTTEN,
ADJUDANT DOLF MULDER
2012<br/>Prins Peter van der Linden,<br/>Prinses Elly van der Linden,<br/>Adjudant Henk Snelders
2012
PRINS PETER VAN DER LINDEN,
PRINSES ELLY VAN DER LINDEN,
ADJUDANT HENK SNELDERS
2013<br/>Prins Bert Kiggen,<br/>Prinses Nancy Schonkeren,<br/>Adjudant Mark van Zon
2013
PRINS BERT KIGGEN,
PRINSES NANCY SCHONKEREN,
ADJUDANT MARK VAN ZON
2014<br/>Prins Twan Bierings,<br/>Prinses Bertie Bierings,<br/>Adjudant Chris Tonnaer
2014
PRINS TWAN BIERINGS,
PRINSES BERTIE BIERINGS,
ADJUDANT CHRIS TONNAER
2015<br/>Prins Rick,<br/>Adjudant John,<br/>Hofdame Natasja
2015
PRINS RICK,
ADJUDANT JOHN,
HOFDAME NATASJA
2016<br/>Prins Jos,<br/>Prinses Jolanda,<br/>Adjudant Frank
2016
PRINS JOS,
PRINSES JOLANDA,
ADJUDANT FRANK
2017<br/>Prinses Rita,<br/>Hofdame Jonna,<br/>Hofdame Bep,<br/>Hofdame Jane
2017
PRINSES RITA,
HOFDAME JONNA,
HOFDAME BEP,
HOFDAME JANE
2018<br/>Prins Alex,<br/>Prinses Monique,<br/>Adjudant Millanie
2018
PRINS ALEX,
PRINSES MONIQUE,
ADJUDANT MILLANIE
2019<br/>Prins Jochem,<br/>Prinses Karin,<br/>Adjudant Frank,<br/>Hofdame Anke
2019
PRINS JOCHEM,
PRINSES KARIN,
ADJUDANT FRANK,
HOFDAME ANKE
2020<br/>Prins Lars,<br/>Prinses Simone,<br/>Adjudant Frank,<br/>Adjudant Teun
2020
PRINS LARS,
PRINSES SIMONE,
ADJUDANT FRANK,
ADJUDANT TEUN
2022<br/>Prins Dirk,<br/>Adjudant Maarten
2022
PRINS DIRK,
ADJUDANT MAARTEN

Oud-jeugdprinsen

De Muuzevangers begonnen in 1969 als vereniging voor het vieren van jeugdcarnaval. De eerste Jeugdprins werd met carnaval 1970 gepresenteerd. Hij werd nog niet vergezeld van een Jeugdprinses of Jeugdadjudant, dat werd later pas gemeengoed.

Veel van de Jeugdprinsen zijn in Maarheeze verder opgegroeid en daar soms nog steeds woonachtig. Herken je hun jeugdfoto's? In de komende tijd zal deze galerij aangvuld worden met de overige Jeugdprinsen en hun gevolg.

De Raad
1970<br/>Jeugdprins Rens Winkelmolen
1970
JEUGDPRINS RENS WINKELMOLEN
1971<br/>Jeugdprins Kees Walner
1971
JEUGDPRINS KEES WALNER
1972<br/>Jeugdprins Hans Keereweer
1972
JEUGDPRINS HANS KEEREWEER
1973<br/>Jeugprins Rik Valkenburg,<br/>Jeugdprinses Lianne Mulder,<br/>Jeugdadjudant Louis Gubbels
1973
JEUGPRINS RIK VALKENBURG,
JEUGDPRINSES LIANNE MULDER,
JEUGDADJUDANT LOUIS GUBBELS
1974<br/>Jeugdprins Frans Cardinaal
1974
JEUGDPRINS FRANS CARDINAAL

Boerenbruidsparengalerij

Carnaval is het feest waarbij de bestaande ‘instituten’ bespot worden. De macht van de overheid met de burgemeester en zijn wethouders als representant daarvan, wordt overgenomen door een tijdelijke Prins en een Adjudant. Met hun outfit steken zij de draak met de wereldlijke macht.

Ook de kerkelijke macht moest eraan geloven. In een nagespeelde huwelijksceremonie worden twee Maarheezenaren als boer en boerin in de onecht (het tegengestelde van ‘de echt’, ofwel de huwelijkse staat) verbonden door iemand die de rol van pastoor speelt. Vanzelfsprekend is er hierna een receptie en een bruiloftsfeest.

De Raad
1998<br/>Jan Valkenburg,<br/>Jet Vos
1998
JAN VALKENBURG,
JET VOS
1999<br/>Martie den Dekker,<br/>Rinie Meeuwsen
1999
MARTIE DEN DEKKER,
RINIE MEEUWSEN
2000<br/>Guus Dirckx,<br/>Riek van der Weiden
2000
GUUS DIRCKX,
RIEK VAN DER WEIDEN
2001<br/>Rob van der Krabben,<br/>Mien Meulendijk
2001
ROB VAN DER KRABBEN,
MIEN MEULENDIJK
2002<br/>Jos van Mierlo,<br/>Elly van der Linden
2002
JOS VAN MIERLO,
ELLY VAN DER LINDEN

Jeugdboerenbruidsparengalerij

In 2022 is begonnen met het jaarlijks uitroepen van een Jeugdboerenbruidspaar. Van oorsprong uit nood geboren in verband met corona, toen de jeugd wel in staat gesteld werd om carnaval te vieren, maar de volwassenen nog niet. Inmiddels staat de Jeugdboerenbruiloft vast op de agenda van de Muuzevangers.

De Raad
2022<br/>Rens Stoter,<br/>Sofie Soers
2022
RENS STOTER,
SOFIE SOERS
2023<br/>Maxin Borremans,<br/>Jans van Oosterhout
2023
MAXIN BORREMANS,
JANS VAN OOSTERHOUT

Muuzevangers van ut Joar galerij

De Muuzevanger van ut Joar is een jaarlijkse onderscheiding die gaat naar iemand die zich op een bijzonder manier heeft ingezet (of dat nog steeds doet) voor De Muuzevangers. Hij of zij kenmerkt zich of heeft zich gekenmerkt door grote betrokkenheid bij de vereniging, en wordt genomineerd en daarna verkozen door de commissieleden.

De Raad
2014-2015<br/>Loes Rutten
2014-2015
LOES RUTTEN
2015-2016<br/>Jo Bongers
2015-2016
JO BONGERS
2016-2017<br/>Peter Kuijken
2016-2017
PETER KUIJKEN
2017-2018<br/>Truus Verdonk
2017-2018
TRUUS VERDONK
2018-2019<br/>Geert van Zon
2018-2019
GEERT VAN ZON
2019-2020<br/>Hans Vissenberg
2019-2020
HANS VISSENBERG
2021-2022<br/>Mark Kneepkens en Peter Stoter
2021-2022
MARK KNEEPKENS EN PETER STOTER
2022-2023<br/>Marcel Smits
2022-2023
MARCEL SMITS

Optochtuitslagen

Wil je weten wie de eerdere winnaars waren van de Bronzen Muus, de Maffe Muus en de Aanmoedigingsprijs?

De optochtuitslagen van alle Grote Muuezgatse Optochten vanaf 2004 zijn binnenkort ook weer beschikbaar op de nieuwe site!

Muuzeneejs archief

Al vele jaren brengen de Muuzevangers een carnavals-‘krant’ uit, waarin de nieuwe (Jeugd)prinsenparen worden voorgesteld, afscheid wordt genomen van de oude carnavalshoogheden, het programma aan activiteiten wordt toegelicht én waarin ruimte is voor artikelen ‘met een knipoog’.

Alle edities vanaf 2014 vind je hier terug, online!