bg

Inschrijfformulier Optocht

Inschrijfformulier Optocht

Schrijf je online in voor deelname aan de Grote Optocht op 10 februari 2024. Doet dit uiterlijk vrijdag 2 februari 2024. Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen, stuur een mail naar optocht@muuzevangers.nl.

Inschrijfformulier Optocht

Naam groep*
Naam contactpersoon*
Adres contactpersoon
Postcode contactpersoon
Woonplaats contactpersoon
Telefoonnummer*
Telefoonnummer tijdens optocht*
E-mailadres*
Leus (voor flyer en uitslagenoverzicht)*
Categorie*
Individueel (1-3 personen)
Kleine groepen (4-15 personen)
Grote groepen (16 personen of meer)
Wagens
Jeugdcategorie
Geluidsinstallatie*
Ja
Nee
Voorwaarden*
Ik verklaar met deze inschrijving kennis te hebben genomen van het volledige reglement en dienovereenkomstig te handelen.